Relaxačná masáž

Používanie dotykov rúk na vyvolávanie fyzickej a duševnej pohody to je jedna z najstarších foriem prírodnej liečby. Pri masáži sa používajú najrôznejšie dotyky, tlaky, trenie a hladkanie, ktoré dokážu stimulovať či uvoľňovať svaly. Masáž je činnosť, pri ktorej sa masér snaží pôsobením na povrch tela mechanickými podnetmi docieliť v tele masírovanej osoby pozitívne zmeny.

 

 

 

 

  30 min. 60 min. 90 min.  
Relaxačná masáž celého tela - 40 € 60 €  
Relaxačná masáž chrbátu 20 € 40 € -  
Relaxačná masáž nôh 20 € 40 € -